تبلیغات
رنــدانــگــی - زمان میگذرد

رنــدانــگــی

بهترین اشعار برای "تو"یی که نیستی...


هیچ چیز قابل برگشتن نیست
که زمان می گذرد

و زمان واژه ی محدودیت است
همچنان می گذرد...

و نمی آید باز

که بسازیم سلامی به لبی
که بگیریم سحر را ز شبی
و اگر مُرد کبوتر در باد
و اگر بغض نشست در فریاد
و اگر خاطره ای تنها ماند
و اگر حرف غمی بر جا ماند
و اگر سقف دلی در هم ریخت
و سکوتی هیجان را آمیخت
و اگر فکر حقیقت پر زد
و گناه هوسی بر سر زد
و اگر دست سخاوت کم شد
و اگر روح لطافت غم شد

یا که تشویش، کلامی را برد
یا ندامت به سؤالی برخورد

و اگر عشق به ویرانه نشست
شیشۀ عمر وفایی بشکست

و اگر لحظه ی باران نرسید
فکر آسودگی جان نرسید

یا که خندیدی به اشکی که چکید
هیچ چیز قابل برگشتن نیست

که زمان میگذرد...

شـــــاهـ ـیــن ... / 

فریبا شش بلوکی

نظر یکشنبه 3 مرداد 1395 / 


درباره

به نام خدایی که عشق را آفرید
خــــــــــــــوش آمـــــدیــد

آمار

بازدید کـل
بازدید امروز
بازدید دیــروز
بازدید این مـاه
بازدید مــاه قبـل
تعداد کـل مطالـب


دیگر

عبارت موردنظر را در زیر تایپ کنید