تبلیغات
رنــدانــگــی - چنگ

رنــدانــگــی

بهترین اشعار برای "تو"یی که نیستی...


گفتـی یـا مــن را انتخــاب کن یا ســـازت را...!
مــن تـــو را انتخاب کــردم
و ســـالهاســت دســـت در موهــــایت میبـرم
و نمیدانـــی چه چنگــــی میزنـــم...!

شـــــاهـ ـیــن ... / 

ناشناس

نظر یکشنبه 3 مرداد 1395 / 


درباره

به نام خدایی که عشق را آفرید
خــــــــــــــوش آمـــــدیــد

آمار

بازدید کـل
بازدید امروز
بازدید دیــروز
بازدید این مـاه
بازدید مــاه قبـل
تعداد کـل مطالـب


دیگر

عبارت موردنظر را در زیر تایپ کنید