تبلیغات
رنــدانــگــی - لیوان چای

رنــدانــگــی

بهترین اشعار برای "تو"یی که نیستی...


لیوان چای روی میز
در انتظــــــار یــــک جرعــه اســـــت
نه تــــــو می آیـــی
نه او گـــرم می مــاند...
چــه گنـــــاهـی دارد،
سمـــاوری کــه داغ دیده اســـــت ؟ !

شـــــاهـ ـیــن ... / 

ناشناس

نظر یکشنبه 3 مرداد 1395 / 


درباره

به نام خدایی که عشق را آفرید
خــــــــــــــوش آمـــــدیــد

آمار

بازدید کـل
بازدید امروز
بازدید دیــروز
بازدید این مـاه
بازدید مــاه قبـل
تعداد کـل مطالـب


دیگر

عبارت موردنظر را در زیر تایپ کنید