تبلیغات
رنــدانــگــی - لحظه دیدار

رنــدانــگــی

بهترین اشعار برای "تو"یی که نیستی...


لحظه دیدار نزدیک است
باز من دیوانه‌ام  مستم
باز می لرزد دلم  دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
های... نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ
های... نپریشی صفای زلفم را دست
آبـــرویم را نریزی دل
ای نخورده مست
لحظه دیدار نزدیک است..

شـــــاهـ ـیــن ... / 

مهدی اخوان ثالث

نظر شنبه 2 مرداد 1395 / 


درباره

به نام خدایی که عشق را آفرید
خــــــــــــــوش آمـــــدیــد

آمار

بازدید کـل
بازدید امروز
بازدید دیــروز
بازدید این مـاه
بازدید مــاه قبـل
تعداد کـل مطالـب


دیگر

عبارت موردنظر را در زیر تایپ کنید