تبلیغات
رنــدانــگــی - ندانمت كجایی

رنــدانــگــی

بهترین اشعار برای "تو"یی که نیستی...


بشدی و
دل ببردی و
به دست  غم سپردی
شب و روز در خیالی و ندانمت كجایی...

شـــــاهـ ـیــن ... / 

سعدی

نظر شنبه 2 مرداد 1395 / 


درباره

به نام خدایی که عشق را آفرید
خــــــــــــــوش آمـــــدیــد

آمار

بازدید کـل
بازدید امروز
بازدید دیــروز
بازدید این مـاه
بازدید مــاه قبـل
تعداد کـل مطالـب


دیگر

عبارت موردنظر را در زیر تایپ کنید