تبلیغات
رنــدانــگــی - شبیه تو

رنــدانــگــی

بهترین اشعار برای "تو"یی که نیستی...


کسی این قدر بارانی
کسی این قدر نارنجی...
فقط پاییز گه گاهی
شبیه توست...

شـــــاهـ ـیــن ... / 

سید علی میرافضلی

نظر شنبه 2 مرداد 1395 / 


درباره

به نام خدایی که عشق را آفرید
خــــــــــــــوش آمـــــدیــد

آمار

بازدید کـل
بازدید امروز
بازدید دیــروز
بازدید این مـاه
بازدید مــاه قبـل
تعداد کـل مطالـب


دیگر

عبارت موردنظر را در زیر تایپ کنید