تبلیغات
رنــدانــگــی - عکست

رنــدانــگــی

بهترین اشعار برای "تو"یی که نیستی...


عکســـــت را نگــــاه میکنــــم
آخ کــــه ایــــن عکـــس پیـــر نمیشـــود
امــــــا
پیـــــــرم میکنــــد
پیر!!

شـــــاهـ ـیــن ... / 

ناشناس

نظر جمعه 1 مرداد 1395 / 


درباره

به نام خدایی که عشق را آفرید
خــــــــــــــوش آمـــــدیــد

آمار

بازدید کـل
بازدید امروز
بازدید دیــروز
بازدید این مـاه
بازدید مــاه قبـل
تعداد کـل مطالـب


دیگر

عبارت موردنظر را در زیر تایپ کنید