تبلیغات
رنــدانــگــی - گفتم گفتا

رنــدانــگــی

بهترین اشعار برای "تو"یی که نیستی...


گفتم غم تـو دارم ، گفتا  غمت سرآیـد
گفتم  که ماه من شو ، گفتا  اگر بـرآیـد
گفتم  ز مهرورزان رسم وفـا بـیـامـوز
گفتا  ز خوبـرویان ایـن کار کـمـتــر آیـد
گفتم  که بـر خیـالت راه نـظر بـبـنـدم
گفتا  که شب‌رو ست او از راه دیـگر آیـد
گفتم  که بـوی زلفت گـمراه عالمم کـرد
گفتا  اگر بـدانی هم اوت رهـبـر آیــد
گفتم  خوشا هوا یی کز  بـاد صبح خیـزد
گفتا  خنـک نـسـیمی کز کوی دلبـر آیـد
گفتم  که نـوش لعلت ما را بـه آرزو کُشت
گفتا  تـو بـنـدگی کـن کـو بـنـده‌پـرور آیـد
گفتم  دل رحیمت کـی عزم صلح دارد ؟
گفتا  مـگـوی بـا کس تـا وقت آن در آیـد
گفتم  زمان عشرت دیـدی که چون سر آمـد
گفتا  خمـوش حـافــظ کاین غصّه هم سر آیـد. 

شـــــاهـ ـیــن ... / 

حافظ

نظر سه شنبه 22 تیر 1395 / 


درباره

به نام خدایی که عشق را آفرید
خــــــــــــــوش آمـــــدیــد

آمار

بازدید کـل
بازدید امروز
بازدید دیــروز
بازدید این مـاه
بازدید مــاه قبـل
تعداد کـل مطالـب


دیگر

عبارت موردنظر را در زیر تایپ کنید