تبلیغات
رنــدانــگــی - گفتم.. گفتی..

رنــدانــگــی

بهترین اشعار برای "تو"یی که نیستی...


گفتم : تو ش‍‍‍‍یرین منی
گفتی : تو فرهادی مگر؟

گفتم : خرابت می شوم
گفتی : تو آبادی مگر؟

گفتم : ندادی دل به من
گفتی : تو جان دادی مگر؟

گفتم : ز کویت می روم
گفتی : تو آزادی مگر؟ 

شـــــاهـ ـیــن ... / 

ناشناس

نظر دوشنبه 21 تیر 1395 / 


درباره

به نام خدایی که عشق را آفرید
خــــــــــــــوش آمـــــدیــد

آمار

بازدید کـل
بازدید امروز
بازدید دیــروز
بازدید این مـاه
بازدید مــاه قبـل
تعداد کـل مطالـب


دیگر

عبارت موردنظر را در زیر تایپ کنید